Besiktning och Rondering

Med rätt typ av besiktningar och ronderingar kan onödiga haverier och kostsamma akutjobb undvikas, något som gynnar produktionen och skapar ett mer genomtänkt underhåll med ett starkare slutresultat och ett bättre arbetsklimat.

Exempel på vad vi kan erbjuda inom Besiktning/ Rondering.

  • Smörjning
  • FU- besiktning
  • Tjockleksmätning
  • Lagerkontroller
  • Vibrationsmätning
  • Uppricktning
  • Dokumenterade avrapporteringar