Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö och säkerhet är något vi jobbar aktivt med på Ståthöga Verkstad. Vi försöker ständigt att förbättra våra rutiner och genomföranden så att vi hela tiden ligger i framkant. Detta gör vi dels genom att arbeta aktivt med vår interna arbetsmiljö men även tillsammans med våra kunder arbeta fram lösningar och rutiner som gör att våra och andras medarbetare känner sig säkra i sitt dagliga arbete.

Exempel på vad vi på Ståthöga Verkstad gör inom arbetsmiljö och säkerhet.

  • Bas U hos kund
  • Skyddsombud
  • Arbetsmiljöronder
  • Riskanalyser
  • Digitala rapporteringsverktyg